Sappsvisor till vardags och fest. .


Ett, två, tre Svep den du – låt oss se! Fyra, fem och sedan sex En till är bra i rätt kontext Sju och åtta Nej, nu är slut – ta det med måtta!

-Varför inte några Drinkrecept!

Namn på snappsar .


Helan och halvan

Traditionellt ges snapsar namn efter den ordningsföljd de serveras i. Den mest kända av dessa namn är Helan, den första snapsen, kanske främst genom snapsvisan Helan går, och Halvan, den andra snapsen. Historiskt har dock funnits en lista om hela 17 olika snapsar att inta under kvällens gång. Variationer på listan förekommer, även om namnen på de olika snapsarna i stort överensstämmer med varandra skiftar ordningen. Att utnyttja namn på snapsar med hög ordningsföljd torde framför allt förekomma i studentikosa sammanhang. Den lista som återges nedan torde kunna anses representativ för tiden kring sekelskiftet 1900/2000. Någon "officiellt fastställd lista" existerar inte. Det sägs dock att det endast fanns helan och halvan till en början. Och enligt traditionen fick de sitt namn redan på 1700-talet, då det var vanligt att männen vid inmundigande av brännvinsbordet tog två supar, varvid glaset första gången fylldes till brädden, andra gången till hälften. De följande snapsnamnen "tersen", "kvarten" o.s.v. kom till först på 1800-talet, sannolikt i studentkretsar, och utan någon ytterligare halvering av volymen.

1.Helan 2.Halvan 3.Tersen 4.Quarten 5.Quinten 6.Sexten 7.Septen 8.Rifvan 9.Rafflan 10.Rännan/Repetitionen 11.Smuttan 12.Smuttans unge 13.Lilla Manasse 14.Lilla Manasses lillebror 15.Femton droppar 16.Kreaturens (åter)uppståndelse 17.Absolut sista supen 18.Ett evigt liv/Den bleka dödens dryck
Jamaren "Att ta sig en jamare" innebär att dricka ett glas jamaicarom.[1] (Jamare är även ett onomatopoetiskt namn på fiskmås.)
Två vita och en brun Uttrycket ”två vita och en brun” syftar på två glas renat och ett glas eau-de-vie, sammanlagt 15 cl, som var den ranson en man (kvinnor fick hälften) kunde få på restaurang (efter kl. 15) under motbokstiden efter 1917.[2][3]
Blecka På 1800-talet var suparna större än som numera är vanligt. Det syns bl a på storleken på antika snapsglas. Ett standardmått på 1800-talets sup var 1 jungfru (jomfru), ca 8,2 cl. Ett jungfrumått utgjordes av en bleckburk i form av en stympad kon, som snapsen, bleckan, uppmättes i. Felaktigt har i senare tider stavningen ändrats till "att ta sig en bläcka", alternativt "ett bläck", men detta har ingenting med (skriv)bläck att göra. En sup så stor som en blecka har även kallats kronsup. Materialet i bleckplåt är järn vilket har givit upphov till nybildningen att ta sig ett järn, vilket i dagens språkbruk kan betyda intagande av en spritdryck av vad slag som helst.


OP Anderson Aquavit.

OP Anderson Aquavit är ett brännvin som lanserades 1891 till Göteborgsutställningen under namnet "Gammal Fin prima Aquavit" och firman som tillverkade det hette O.P. Anderson & Son i Göteborg. OP Anderson Aquavit är Sveriges äldsta akvavit, med en väl balanserad smaksättning av kummin, anis och fänkål, samt ekfatskaraktär (efter åtta månader på ekfat). Drycken är uppkallad efter fabrikören Olof Peter Anderson.


-Läs mer!

Absolut Vodka

Namnet Absolut skapades genom att Absolut Renat döptes om till Renat Brännvin och namnet Absolut kom att användas till den nya produkten som lanserades 1979 under namnet Absolut Vodka.

-Läs mer!

 

-Varför inte några Drinkrecept till!

 

 

-