Hur Bränner man hemma?

En fråga som många nog ställer sig efter det senaste besöket på Systembolaget. För att få klarhet i proceduren kommer här en överblick över olika sätt.
-Läs mer
-Läs mer om mäsk
-Läs mer om spiralbrännaren
-Läs mer om aktivt kol

Man fåpr inte glömma Oechslevikten
-Läs mer om Oechslevikten

Enligt svensk lag får inte utrustning innehas för sprittillverkning.

Bilder på siboratorer. -Tryck här

 

AU 11/96 Destillationsapparater


Förbud att annonsera om destillationsapparater Fr o m den 1 november 1996 är det förbjudet att tillverka, inneha och överlåta destillationsapparater samt delar till sådana. Ändringen i alkohollagen medför att det även är olagligt enligt marknadsföringslagen att annonsera om försäljning av destillationsapparater eller delar till hembränningsutrustning.

Det är således viktigt att er annonsavdelning uppmärksammar att den nya lagändringen gäller och att ni inte tar in annonser som avser försäljning av destillationsapparater eller hembränningsutrustning. Skulle tidningen ändå införa dylika annonser eller annonser om andra förbjudna föremål såsom piratdekodrar, kan det medföra ansvar enligt marknadsföringslagen

 

10 kap. Ansvar m.m.

1 § Den som

1. olovligen tillverkar sprit eller spritdrycker,

2. bereder mäsk i uppenbart syfte att olovligen tillverka sprit
eller spritdrycker eller

3. förvärvar, innehar, forslar, döljer eller förvarar sprit
eller spritdrycker, som är olovligt tillverkade, eller mäsk,
som är avsedd för olovlig tillverkning av sprit eller
spritdrycker,

döms till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1999:1001).

1 a § Den som tillverkar, överlåter eller innehar
destillationsapparat eller apparatdel i strid med 2 kap. 1 § andra
stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år.
Lag (1996:940).

Alkokol:

Bruk av alkoholhaltiga drycker har säkert funnits i vår värld lika länge som det funnits människor. Detta tidigaste bruk av alkohol anses vara omedvetet och slumpartat. Tidigt upptäckte människan att saft från bär och frukter som stått ett tag förändrade sin smak och sina egenskaper. Man noterade kanske att man blev avspänd och glad. Kanske kände man sig också lite modigare och blev en bättre jägare och krigare

Alkoholens historia.
-Läs mer